CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân    

Website này được quản lý bởi “Kiến Thức Bất Động Sản”. Khi mỗi khách hàng truy cập vào website, các thông tin được khách hàng cung cấp chỉ được sử dụng phục vụ các yêu cầu của khách hàng khi muốn sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin khách hàng được thu thập thông qua website được sử dụng trong phạm vi sau:

  • Cung cấp thông tin về những sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi đến khách hàng.
  • Giải đáp thắc mắc của khách hàng.
  • Hỗ trợ khách hàng khi mua sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự khách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống máy tính của Kiến Thức Bất Động Sản.

4. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin

 Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng thuộc một trong những trường hợp sau:

  • Kiến Thức Bất Động Sản và các bộ phận liên quan của chúng tôi.
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

  • Kiến Thức Bất Động Sản
  • Địa chỉ: L17-11, Tầng 17 Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • Website: kienthucbds.net
  • Email: info@kienthucbds.net
  • Điện thoại: 0919.14.5335

6. Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống của Kiến Thức Bất Động Sản

Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép khách hàng có thể truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của khách hàng, hoặc nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân Kiến Thức Bất Động Sản, hãy gửi e-mail cho Kiến Thức Bất Động Sản theo địa chỉ info@kienthucbds.net

7. Cam kết bảo mật thông tin khách hàng

Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi, khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng. Kiến Thức Bất Động Sản sẽ nỗ lực để đảm bảo thông tin của khách hàng được giữ bí mật. Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, chúng tôi không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin khách hàng cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của khách hàng. Nếu khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên. Chúng tôi khuyên khách hàng không nên gửi thông tin đến cho chúng tôi.

Trang web có thể có các liên kết đến các website khác. Các website liên kết này có thể không thuộc phạm vi quản lý của Kiến Thức Bất Động Sản và Kiến Thức Bất Động Sản không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ website liên kết nào.

Kiến Thức Bất Động Sản có đặc quyền và toàn quyền chỉnh sửa nội dung trong trang này mà không cần phải cảnh báo hoặc báo trước. Khách hàng đã đồng ý rằng, khi khách hàng sử dụng website của chúng tôi sau khi chỉnh sửa nghĩa là khách hàng đã thừa nhận, đồng ý tuân thủ cũng như tin tưởng vào sự chỉnh sửa này. Do đó khách hàng nên xem trước nội dung trang này trước khi truy cập các nội dung khác trên website.